Wystawy

O dotychczasowych wystawach prezentujących oficjalny dokument KONSTYTUCJI 3 MAJA  –  relikwię narodową,
jednego z czterech zidentyfikowanych jej egzemplarzy.

15 kwietnia 2015 roku dokumenty Ustawy Rządowej zostały wpisane do Dziedzictwa Europejskiego, wiedza o zachowanych drukowanych egzemplarzach nie jest popularyzowana a druki te są nisko cenione.
Usiłuję to zmienić. Wojciech Kochlewski.

[…] była pierwszą w Europie, drugą na świecie.” Nie tylko ja uważam, iż jest to stereotyp. –  POLEMIZUJĘ Z TYM POGLĄDEM.
Wielkość Konstytucji 1791 roku na czym innym polega.
Za co należy cenić Konstytucję, wstęp do katalogu wystawy w Dobrzycy [pdf]
Czytaj taż: tekst wystąpienia prof. Michała Zwirzykowskiego (niżej), Laudację [pdf] oraz rozdziały POCZĄTEK i JAKĄ ONA BYŁA

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (3 maja – 2 października 2016). WYSTAWA TRWA !

Zapraszam na wystawę „W 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja”. W maju pałac w Dobrzycy a w nim wystawę zobaczyło prawie 1700 osób. 13 czerwca o zbiorach moich, dokumencie konstytucji i wystawie mówiono  3 maja w TVP3 Poznań w Teleskopie (link) a 13 czerwca na antenie TVP Historia we Fleszu Historii.


Wykorzystano fragment audycji Telewizji Polskiej S.A. pt. „Flesz historii” z dn. 13.06.2016, tu o mnie dużo (za dużo) o Muzeum w Dobrzycy i wystawach niżej

Materiał video wyprodukowany został przez Telewizję ProArt (tvproart.pl).
Dziękujemy za zgodę na udostępnienie.

W maju, z różnych okazji, park odwiedziło prawie (jak pisałem) 5000 osób z tego 1670 widziało wystawę. Niestety, w czerwcu z prawie 7000 osób wizytujący zespół parkowy  tylko niewielka ich część (mniej niż 500) weszła do pałacu by obejrzeć wystawę i pokłonić się oficjalnemu dokumentowi KONSTYTUCJI 3 MAJA, jednemu z zaledwie z czterech znanych egzemplarzy. Smutne to. W lipcu troszkę lepiej, z około 5 tysięcy 740, w sierpniu z 5312 – 1032. To już około 3900 osób w Dobrzycy mogło zadumać się nad dokumentem Ustawy Rządowej, niecałe 18% z ponad 22 tysięcy wizytujących zespół parkowy. Mało to czy dużo?  Cieszyć się? Czy smucić, iż tak wielu z okazji tej nie skorzystało?
W Muzeum opracowano folder i katalog  wystawy, są dostępne. Są nie tylko ładne, naprawdę jest  w nich dużo cennych wiadomości, które trudno znaleźć w innych opracowaniach. Powinny znaleźć się w szkolnych bibliotekach. Nie tylko tam.
W czerwcu, podczas trwającego roku szkolnego wystawę obejrzało 310 uczniów szkół wielkopolskich przybyłych w 12 grupach. Nadzieję mam wielką, iż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, we wrześniu będzie ich znacznie więcej. Zależy to jednak przede wszystkim od ich nauczycieli i dyrektorów szkół.
Jednak, jak na razie (22 ix), grup szkolnych nie widać. Szkoda wielka. Frekwencja moim zdaniem absolutnie nie wystarczająca, aczkolwiek, zdaniem pracowników muzeum jest wyższa niż na innych wystawach czasowych w analogicznym okresie.

 

O wystawie w TVP3 Poznań – Teleskop, 3 maja, godz. 20:00 (link).

Tekst wygłoszony przez prof. Michała Zwierzykowskiego (Instytut Historii UAM) „Na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Kilka słów o powstaniu  i znaczeniu Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Więcej informacji na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, oraz w wydarzeniu na Facebook’u. 

Dobrzyca, katalog wystwyplakat-konstytucja

 

Wystawa konstytucyjna – fot: A. Filipiak, E. Walaszczyk, D. Lipińska-Kochlewska

Do pobrania: Folder wystawy w Dobrzycy (pdf, 2,1 MB). Laudacja wygłoszona podczas otwarcia wystawy (pdf, 0,1 MB)

O wystawie w mediach:

  • Poszerzony artykuł p. Ireny Kuczyńskiej z Gazety Pleszewskiej z 11 sierpnia 2016 jest na stronie krotoszyn.naszemiasto.pl, (link), nie tylko opisuje ale i pokazuje karty z katalogu prezentując tym samym poszczególne „działy” wystawy. Natomiast 19 sierpnia w dziale Kultura, ukazała się  krótka wzmianka o wystawie,
  • Artykuł w Życiu Pleszewa nr 29 (984) z 19 lipca 2016 (pdf, 0,4 MB), o trzech wykładach na mało znane tematy konstytucyjne, programie kina letniego i katalogu-albumie z wystawy. W tejże gazecie, nr 35 (990) z 30 sierpnia , kolejna relacja –  o wystawie, katalogu oraz tej stronie  (oba) napisane przez p. Huberta Mościpana. Artykuł  krótki, właściwie notatka ale, moim zdaniem,  wyczerpująco opisuje prawie wszystkie najważniejsze aspekty wystawy (pdf, 0,5MB)
  • Flesz historii stacji TVP Kultura z 13 czerwca 2016 (wywiad od 00:09:50), fragment o części mych zbiorów i wystawie jest wyżej.
  • Artykuł w Gazecie Pleszewskiej z 6 maja 2016 (pdf, 0,7 MB). Generał Augustyn gości króla Augusta – wernisaż  wystawy pokazany i opisany piórem p. Ireny Kuczyńskiej.

 

Dworek Poniatówka, Błonie (25 kwietnia 2014)

Gawęda Wojciecha Kochlewskiego „Pierwodruki Konstytucji 3 maja” z pokazem pierwodruku Konstytucji z roku 1791.

O wystawie w mediach:

 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  (3 – 14 maja 2013)

Wystawa prezentująca druki Konstytucji 3 Maja, m.in. z opisywanej tu kolekcji.

O wystawie mówiono w miejscowej telewizji i z ambon w kościołach. W liceach uczniowie mieli przerwę – matury. Pomimo tego przyszło 27 grup. Wystawę zobaczyło 2118 osób, prawie 3% Obywateli Miasta Ostrowa! Przeszło dwa razy więcej zwiedzających niż przez pół roku w Warszawie.

Fragment wiersza ks. F. I. Chrzanowskiego, Proboszcza Ostrowski

Do pobrania: Katalog wystawy w Ostrowie Wielkopolskim (pdf, 2,2 MB)

O wystawie w mediach:

Materiał video wyprodukowany został przez Telewizję ProArt. Dziękujemy za zgodę na udostępnienie.

Fragmenty Księgi pamiątkowej wystaw organizowanych z moich zbiorów:

 

 

Muzeum Historii Kielc (26 kwietnia – 29 lipca 2012).
Ekspozycja towarzysząca wystawie: Pamiątka dnia tego. Konstytucja 3 Maja
w zbiorach  Hieronima Marka Pietrasa

Media słabo zainteresowane (telewizja była na wernisażu ale niewiele z tego wyniknęło). Na finisażu połączonym z wykładem z miasta przybyły 3 (trzy)! osoby.

Do pobrania: Katalog wystawy w Kielcach (pdf, 2,5 MB)

O wystawie w mediach:

 

 

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (marzec 2012)

Wystawa w holu bibliotecznym, ilość przybyłych na wystawę trudna do precyzyjnego ustalenia. W każdym razie w przeciągu 16 dni było około 600-700 osób, w tym 9 zorganizowanych grup uczniowskich.

 

Do pobrania: Katalog wystawy w Bielsku-Białej (pdf, 0,5 MB)

O wystawie w mediach:

 

 

Muzeum Drukarstwa w Warszawie (15 września 2011 – 29 lutego 2012)

Główne media (tak prasa jak i TV) były nie zainteresowane. Plakaty, które dostarczyłem do NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze nie wiem czy do szkół trafiły i w nich były wywieszone. Pół roku. Frekwencja 1007 osób.
Ani jeden z nauczycieli, bądź uczniów nie był zainteresowany katalogiem wystawy (Byli na muzealnych lekcjach z technik graficznych prowadzonych w otoczeniu wystawy. Nauczyciele z reguły wychodzili przed muzeum na papierosa. Około 20 grup).
A wystawa mimo, że zorganizowana w trudnych warunkach (maleńka sala w tymczasowej siedzibie, choć w dobrym punkcie) została wyróżniona w konkursie jako „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”. Niżej skan dyplomu.

Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie

Lecz zaklinam, niechżywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 

Do pobrania: Katalog wystawy w Warszawie (pdf, 1,7 MB)

Do pobrania: Towarzyszący wystawie druczek Kamień milowy współczesnej Europy (pdf, 0,8 MB)

O wystawie w mediach:

 

 

Muzeum w Nieborowie i Arkadii (maj – czerwiec 2010)

Wystawa ze względu na frekwencję została przedłużona (trwała od 25 kwietnia do 4 lipca), było ponad 9700 osób!

Do pobrania: Katalog wystawy w Nieborowie (pdf, 0,9 MB)

O wystawie w mediach:

  • Wojciech Kochlewski opowiada o pierwodrukach na wernisażu wystawy: youtube.com
  • Artykuł w portalu: lowiczanin.
  • Artykuł w Nowym Łowiczaninie z dnia 29 kwietnia 2010 (pdf, 2,2 MB)


Film wykonali: Teresa i Mieczysław Myszkowscy

 

Małopolskie spotkania bibliofilskie w Jaśle, Limanowej, Mszanie Dolnej, Krośnie, Gorlicach, Starym Sączu oraz Kwiatonowicach (8–12 maja 2006)

Spotkania głównie z młodzieżą ale nie tylko. Frekwencja dostosowana do wielkości sal.

Do pobrania: Katalog spotkań w Małopolsce (pdf, 2,0 MB)

O spotkaniach w mediach:

 

 

Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku k/ Gorlic (30 kwietnia – 5 maja 2004)

Przed wystawą, wójt gminy Gorlice – Ryszard Guzik poprosił o katalog. Otrzymał jego maszynopis. Powielił go i rozesłał do wszystkich szkół w gminie. Rezultat – w przeciągu 5 dni nauczyciele przywieźli około 250 uczniów, następne 250 osób dowiedziawszy się o wystawie przyszło indywidualnie. Razem ponad 500 zwiedzających.
W sali tej w Dworku Mieszczańskim nie ma już muzeum, mieści się w nim teraz restauracja. Nie ma też ławeczki pod oknami, rosną tam za to śliczne krzewy hortensji bukietowych. Sale ekspozycyjne skansenu są teraz vis a vis w renesansowym dworze obronnym rodu Gładyszów

Do pobrania: Katalog wystawy Brzmi Polonez Trzeciego Maja (pdf, 3,8 MB). Laudacja wygłoszona podczas otwarcia wystawy (pdf, 0,1 MB)

O spotkaniach w mediach:

  • Artykuł w Tygodniku Gorlickim z dnia 14 maja 2004 (pdf, 1,2 MB)
  • Artykuł w Gazecie Nowosądeckiej z dnia 13 maja 2004 (pdf, 1,2 MB)
  • Artykuł w Kwartalniku Gorlickim (nr 29, lipiec – wrzesień 2004), dzięki uprzejmości autora Pana Mieczysława Kormanka (pdf, 7,4 MB)

[wróć na górę strony]

Share Button