Wystawy

O dotychczasowych wystawach i spotkaniach prezentujących oficjalny dokument KONSTYTUCJI 3 MAJA
–  relikwię narodową,  jednego z czterech [od marca 2021 r jednego z siedmiu] zidentyfikowanych jej egzemplarzy.

15 kwietnia 2015 roku dokumenty Ustawy Rządowej zostały wpisane do Dziedzictwa Europejskiego, wiedza o zachowanych drukowanych egzemplarzach nie jest popularyzowana a druki te są nisko cenione.
Usiłuję to zmienić. Wojciech Kochlewski.

[…] była pierwszą w Europie, drugą na świecie.” Nie tylko ja uważam, iż jest to stereotyp. –  POLEMIZUJĘ Z TYM POGLĄDEM.
Wielkość Konstytucji 1791 roku na czym innym polega.
Za co należy cenić Konstytucję, wstęp do katalogu wystawy w Dobrzycy [pdf]
Czytaj taż: tekst wystąpienia prof. Michała Zwirzykowskiego (niżej), Laudację [pdf] oraz rozdziały POCZĄTEK i JAKĄ ONA BYŁA

WYSTAWY

Znowu przerwa. Od 2016 roku nie było dużej wystawy, a kilka się zapowiadało – nic z tego jednak nie wyszło – tak naprawdę niewielu jest ludzi, którym naprawdę zależy na propagowaniu jednej z najpiękniejszej karty z naszej historii. Mimo licznych deklaracji.   Zarówno z pośród ludzi władzy jak i muzealników. Dobrze chociaż, że powstała wystawa planszowa  (w kilku egzemplarzach, w dwóch formatach – A1 i A3). Udało się je umieścić w kilkunastu miejscach, głównie szkołach. O tym na stronie: Wystawa planszowa do wypożyczenia.
 W listopadzie roku 2018 jeden komplet (A3) Cezary Kozak [mój komiliton, z Bielska-Białej – ten, który doprowadził do wystaw u siebie i w Ostrowie Wlkp.]  zawiózł na Litwę. Wystawa, wzbogacona dwoma planszami, rozpoczyna  peregrynację po polskich szkołach od gimnazjum w Awiżeniach. Relacja z uroczystości obchodów Święta Niepodległości w szkole podczas których prezentowano wystawę na stronie: www2092a.vu.lt/pl/

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (3 maja – 2 października 2016). 

Wystawę w przeciągu 5 miesięcy jej trwania zobaczyło  4566 osób, sporo to i zarazem mało. Kolejna wystawa przeszła do historii. Ogólnopolskie media tylko raz udało się skłonić by promowały wystawę. Potem, mimo usiłowań, milczały. Widać, iż oficjalny dokument Konstytucji 3 Maja nie jest według nich wart czasu antenowego. A Dobrzyca jest miejscem spotykań mieszkańców całej Polski, czasem wita też w swych progach przybyszy z szerokiego świata.

CZEKAM NA NASTĘPNE PLACÓWKI (strona Apel do Muzealników i Bibliotekarzy), Powstawały wystawy wielomiesięczne jak i krótkotrwałe. Nawet mini wystawy a właściwie gawędy połączone z pokazem najważniejszych artefaktów.


Wykorzystano fragment audycji Telewizji Polskiej S.A. pt. „Flesz historii” z dn. 13.06.2016, tu o mnie dużo (za dużo) o Muzeum w Dobrzycy i wystawach niżej

Materiał video wyprodukowany został przez Telewizję ProArt (tvproart.pl).
Dziękujemy za zgodę na udostępnienie.

 W Muzeum opracowano folder i katalog  wystawy. Starannie wydany, 108. stronicowy katalog zawiera dużo cennych wiadomości, które trudno znaleźć w innych opracowaniach (m.in. teksty prof. M. Zwierzykowskiego i mój na temat znaczenia Konstytucji 3 Maja). 
W czerwcu, podczas trwającego roku szkolnego wystawę obejrzało 310 uczniów szkół wielkopolskich przybyłych w 12 grupach. 
W końcu  lipca i sierpniu muzeum zorganizowało 3 niedzielne  wykłady związane z konstytucją. Szkoda tylko, iż we wrześniu szkoły nie chciały, czy nie potrafiły, zmobilizować się by przyprowadzić więcej młodzieży, odbyły się  tylko  3 lekcje muzealne, których wysłuchało 115 uczniów.
A informacja o wystawie była umieszczona na poczesnym miejscu strony internetowej Kuratorium Oświaty.

Zdaniem pracowników muzeum frekwencja była wyraźnie wyższa niż na innych wystawach czasowych organizowanych w analogicznym okresie lat ubiegłych.

O wystawie w TVP3 Poznań – Teleskop, 3 maja, godz. 20:00 (link).

Tekst wygłoszony przez prof. Michała Zwierzykowskiego (Instytut Historii UAM) „Na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Kilka słów o powstaniu  i znaczeniu Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Więcej informacji na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, oraz w wydarzeniu na Facebook’u. 

Dobrzyca, katalog wystwyplakat-konstytucja

 

Wystawa konstytucyjna – fot: A. Filipiak, E. Walaszczyk, D. Lipińska-Kochlewska

Do pobrania: Folder wystawy w Dobrzycy (pdf, 2,1 MB). Laudacja wygłoszona podczas otwarcia wystawy (pdf, 0,1 MB). Katalog wystawy (pdf, 6 MB)

O wystawie w mediach:

  • Poszerzony artykuł p. Ireny Kuczyńskiej z Gazety Pleszewskiej z 11 sierpnia 2016 jest na stronie krotoszyn.naszemiasto.pl, (link), nie tylko opisuje ale i pokazuje karty z katalogu prezentując tym samym poszczególne „działy” wystawy. Natomiast 19 sierpnia w dziale Kultura, ukazała się  krótka wzmianka o wystawie,
  • Artykuł w Życiu Pleszewa nr 29 (984) z 19 lipca 2016 (pdf, 0,4 MB), o trzech wykładach na mało znane tematy konstytucyjne, programie kina letniego i katalogu-albumie z wystawy. W tejże gazecie, nr 35 (990) z 30 sierpnia , kolejna relacja –  o wystawie, katalogu oraz tej stronie  (oba) napisane przez p. Huberta Mościpana. Artykuł  krótki, właściwie notatka ale, moim zdaniem,  wyczerpująco opisuje prawie wszystkie najważniejsze aspekty wystawy (pdf, 0,5MB)
  • Flesz historii stacji TVP Kultura z 13 czerwca 2016 (wywiad od 00:09:50), fragment o części mych zbiorów i wystawie jest wyżej.
  • Artykuł w Gazecie Pleszewskiej z 6 maja 2016 (pdf, 0,7 MB). Generał Augustyn gości króla Augusta – wernisaż  wystawy pokazany i opisany piórem p. Ireny Kuczyńskiej.

Dworek Poniatówka, Błonie (25 kwietnia 2014)

Gawęda Wojciecha Kochlewskiego „Pierwodruki Konstytucji 3 maja” z pokazem pierwodruku Konstytucji z roku 1791.

O spotkaniu w mediach:

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  (3 – 14 maja 2013)

Wystawa prezentująca druki Konstytucji 3 Maja, m.in. z opisywanej tu kolekcji. Wystawę zdobił portret proboszcza parafii ostrowskiej w latach (1780-1807), poety, gorącego orędownika konstytucji ks. Franciszka Idziego Chrzanowskiego, wypożyczony ze zbiorów parafii św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim.

O wystawie mówiono w miejscowej telewizji i z ambon w kościołach. W liceach uczniowie mieli przerwę – matury. Pomimo tego przyszło 27 grup. Wystawę zobaczyło 2118 osób, prawie 3% Obywateli Miasta Ostrowa! Przeszło dwa razy więcej zwiedzających niż przez pół roku w Warszawie.

Fragment wiersza ks. F. I. Chrzanowskiego, Proboszcza Ostrowski

Do pobrania: Katalog wystawy w Ostrowie Wielkopolskim (pdf, 2,2 MB)

O wystawie w mediach:

Materiał video wyprodukowany został przez Telewizję ProArt. Dziękujemy za zgodę na udostępnienie.

Fragmenty Księgi pamiątkowej wystaw organizowanych z moich zbiorów:

 

 

Muzeum Historii Kielc (26 kwietnia – 29 lipca 2012).
Ekspozycja towarzysząca wystawie: Pamiątka dnia tego. Konstytucja 3 Maja
w zbiorach  Hieronima Marka Pietrasa

Media słabo zainteresowane (telewizja była na wernisażu ale niewiele z tego wyniknęło). Na finisażu połączonym z wykładem z miasta przybyły 3 (trzy)! osoby.

Do pobrania: Katalog wystawy w Kielcach (pdf, 2,5 MB)

O wystawie w mediach:

 

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (marzec 2012)

Wystawa w holu bibliotecznym, ilość przybyłych na wystawę trudna do precyzyjnego ustalenia. W każdym razie w przeciągu 16 dni było około 600-700 osób, w tym 9 zorganizowanych grup uczniowskich.

 

Do pobrania: Katalog wystawy w Bielsku-Białej (pdf, 0,5 MB)

O wystawie w mediach:

 

Muzeum Drukarstwa w Warszawie (15 września 2011 – 29 lutego 2012)

Główne media (tak prasa jak i TV) były nie zainteresowane. Plakaty, które dostarczyłem do NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze nie wiem czy do szkół trafiły i w nich były wywieszone. Pół roku. Frekwencja 1007 osób.
Ani jeden z nauczycieli, bądź uczniów nie był zainteresowany katalogiem wystawy (Byli na muzealnych lekcjach z technik graficznych prowadzonych w otoczeniu wystawy. Nauczyciele z reguły wychodzili przed muzeum na papierosa. Około 20 grup).
A wystawa mimo, że zorganizowana w trudnych warunkach (maleńka sala w tymczasowej siedzibie, choć w dobrym punkcie) została wyróżniona w konkursie jako „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”. Niżej skan dyplomu.

Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie

Lecz zaklinam, niechżywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 

Do pobrania: Katalog wystawy w Warszawie (pdf, 1,7 MB)

Do pobrania: Towarzyszący wystawie druczek Kamień milowy współczesnej Europy (pdf, 0,8 MB)

O wystawie w mediach:

 

Muzeum w Nieborowie i Arkadii (maj – czerwiec 2010)

Wystawa ze względu na frekwencję została przedłużona (trwała od 25 kwietnia do 4 lipca), było ponad 9700 osób!

Do pobrania: Katalog wystawy w Nieborowie (pdf, 0,9 MB)

O wystawie w mediach:

  • Wojciech Kochlewski opowiada o pierwodrukach na wernisażu wystawy: youtube.com
  • Artykuł w portalu: lowiczanin.
  • Artykuł w Nowym Łowiczaninie z dnia 29 kwietnia 2010 (pdf, 2,2 MB)


Film wykonali: Teresa i Mieczysław Myszkowscy

 

Małopolskie spotkania bibliofilskie w Jaśle, Limanowej, Mszanie Dolnej, Krośnie, Gorlicach, Starym Sączu oraz Kwiatonowicach (8–12 maja 2006)

Spotkania głównie z młodzieżą ale nie tylko. Frekwencja dostosowana do wielkości sal.

Do pobrania: Katalog spotkań w Małopolsce (pdf, 2,0 MB)

O spotkaniach w mediach:

 

Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku k/ Gorlic (30 kwietnia – 5 maja 2004)

Przed wystawą, wójt gminy Gorlice – Ryszard Guzik poprosił o katalog. Otrzymał jego maszynopis. Powielił go i rozesłał do wszystkich szkół w gminie. Rezultat – w przeciągu 5 dni nauczyciele przywieźli około 250 uczniów, następne 250 osób dowiedziawszy się o wystawie przyszło indywidualnie. Razem ponad 500 zwiedzających.
W sali tej w Dworku Mieszczańskim nie ma już muzeum, mieści się w nim teraz restauracja. Nie ma też ławeczki pod oknami, rosną tam za to śliczne krzewy hortensji bukietowych. Sale ekspozycyjne skansenu są teraz vis a vis w renesansowym dworze obronnym rodu Gładyszów

Do pobrania: Katalog wystawy Brzmi Polonez Trzeciego Maja (pdf, 3,8 MB). Laudacja wygłoszona podczas otwarcia wystawy (pdf, 0,1 MB)

O spotkaniach w mediach:

  • Artykuł w Tygodniku Gorlickim z dnia 14 maja 2004 (pdf, 1,2 MB)
  • Artykuł w Gazecie Nowosądeckiej z dnia 13 maja 2004 (pdf, 1,2 MB)
  • Artykuł w Kwartalniku Gorlickim (nr 29, lipiec – wrzesień 2004), dzięki uprzejmości autora Pana Mieczysława Kormanka (pdf, 7,4 MB)

[wróć na górę strony]

Share Button